Úradný a súdny prekladateľ - angličtina. Bratislava. Úradné, odborné a komerčné preklady - angličtina

25 rokov praxe a skúseností s prekladom a kultiváciou textu

Úradný prekladateľ - Bratislava. Úradné preklady, angličtiina

Služba pre klientov, ktorí potrebujú skutočný preklad za rozumnú cenu.Profesionálne úradné a komerčné preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny
resp. z češtiny do angličtiny

 • právne texty, zmluvy, ...
 • firemná dokumentácia, správy, výročné správy, ...
 • účtovné závierky, audítorské výroky, ...
 • iné finančné a účtovné dokumenty,
 • osobné doklady, žiadosti, prihlášky, ...
 • dokumentácia motorových vozidiel, ...
 • EÚ, legislatíva, operačné programy, projekty, eurofondy...
 • propagačné a reklamné materiály, ...
 • lokalizácia aplikácií, webových stránok, prezentácií, eBusiness, eShop,...
 • odborné technické texty, manuály, návody, technické publikácie, ...
 • medicína a farmácia, klinické štúdie, dokumentácia liekov a zdravotníckych pomôcok, ...
 • reality...
 • žurnalistické žánre,
 • knižné publikácie,
   
Preklady do angličtiny (obzvlášť texty určené na publikovanie) redigujú, na žiadosť klienta, redaktori, ktorých materinským jazykom je angličtina. Ukážku toho, ako takáto spolupráca s kolegami v anglicky hovoriacich krajinách vyzerá v praxi, nájdete tu ->>

Peter Gomolčák, prekladateľ.

Služby

Ceny

Ceny tejto služby zodpovedajú kvalite dodávaných prekladov - nie sú však v nijakom prípade premrštené... Viac >

Zľavy

na ceny všetkých prekladov:
nad 30 strán (NS) - zľava 7%
nad 50 strán (NS) - zľava 11%
nad 90 strán (NS) - zľava 15%

(alebo podľa dohody)

Klientela

Ústredné orgány štátnej správy, verejná správa, súdy, zahraničné zastupiteľstvá, domáce a zahraničné spoločnosti všetkého druhu a kalibrov, realitné kancelárie, reklamné agentúry, právnické firmy, advokáti, komerční právnici i súkromné osoby... Viac >

Prekladateľ

Ing. Peter Gomolčák,
súdny prekladateľ
(reg. 970914)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJ.sk